Köpvillkor

Betalning

Priser: Alla priser är angivna i svenska kronor, inklusive moms.

Förskott: Betalning för kurser görs i förskott.

Kortbetalning: Kortbetalningen görs via Stripe som är certifierade till PCI Service Provider Level 1.

SSL: All information som rör din betalning krypteras med SSL (Secure Sockets Layer) vid överföring till Stripe och dina kortuppgifter varken registreras eller lagras av Blissum.

Kvitto: Ett kvitto skickas till din mejladress efter genomfört köp. Vill du ha ett mer specificerat kvitto på din betalning skickar du namn, adress och uppgifter om det köp du avser till info@kirsili.se

Om jag ångrar mig?

Om du ångrar ditt köp kan du inom 14 dagar från köptillfället få pengarna tillbaka förutsatt att du inte påbörjat kursen i kursportalen. Ångrar du dig skickar du ett mejl där du tydligt anger att du nyttjar ångerrätten. Kom ihåg att det behöver göras inom 14 dagar från köptillfället.

Återbetalning: inom 30 dagar till ditt konto. Vid en retur återförs beloppet för varuvärdet exklusive frakt och returfrakt.

Cookies och Integritetspolicy

Detaljerad information om cookies och integritet finns här:
Cookiepolicy
Integritetspolicy

Äganderätt & skyldigheter

Blissum äger fulla rättigheter till allt innehåll på kirsili.se. Grafik, bilder, logotyper, texter och mjukvara skyddas av upphovsrätten, internationell lagstiftning rörande upphovsrätten och fördrag som reglerar upphovsrätten. Ingenting i dessa användarvillkor medför att kunden ges någon som helst rätt till Blissums immateriella rättigheter. Kund får inte kopiera, sälja eller dela innehållet.

Blissum kan avböja din bokning av en kurs eller tjänst om vi inte matchar varandra eller av annan orsak. Om det skulle hända får du hela den i förskott betalade summan tillbaka. Det kan dock dröja upp emot en månad innan du ser pengarna på ditt konto.

Blissum förbehåller oss rätten att ändra och att ställa in event, föreläsningar och tjänster, ändra på datum och tider på grund av exempelvis sjukdom. Om så sker meddelas du via den mejladress som du har angav vid bokning.

Blissum kan komma att fotografera, spela in ljud samt filma under kurser och digitala möten. Detta material kan komma att användas vid marknadsföring av kurser och tjänster. Vill du inte förekomma på några bilder, höras i en ljudfil eller synas på filmer ber vi dig meddela oss detta via mejl till info@kirsili.se

Avpersonifierat innehåll från dina kommentarer på sociala medier som administreras av Blissum samt på denna webbplats kan komma att användas i marknadsföringsmaterial.

Blissum har rätt att med omedelbar verkan stänga av ett konto utan återbetalningsskyldighet om kunden utnyttjar kontot på ett otillbörligt sätt.

Blissums skyldigheter
Tjänsten tillhandahålls via New Zenler. Blissum strävar efter att alla tjänster ska vara tillgängliga hela dygnet, men reserverar sig för driftsstörningar på grund av planerade driftsavbrott för till exempel uppdatering av hård- eller mjukvara samt oplanerade driftsstörningar som kan uppkomma pga händelser utanför Blissums kontroll.

Det är av högsta prioritet att kortbetalningar sker säkert här. Betalleverantören Stripe hanterar och krypterar all information när dina betalningar görs så ingen data kring ditt betalkort hanteras hos Blissum utan enbart hos Stripe.
 

Kundens skyldigheter
Kund ansvarar för sin egen information och användandet och resultatet därav. Kund ansvarar för att registreringsinformation och lösenord är och förblir konfidentiella. Kund intygar att tjänsten inte kommer att användas av fler personer än avtal är tecknat för. Om detta missbrukas har Blissum rätt att debitera för detta.

Kund förbinder sig att INTE:
- sprida spam i våra forum / community.
- sprida olaglig information så som barnpornografi eller yttranden som kan ses som hets mot folkgrupp samt att begå brott eller uppmana annan att begå brott, via Internet eller därmed sammankopplade nätverk.
- delta i aktiviteter som förbjuds av gällande lagstiftning.
- otillbörligt använda tjänsten.

I vissa delar av tjänsten ingår community. Där förbinder vi oss alla att hålla en god ton och måna om varandra.

Brott mot avtalet kan resultera i åtal. Kund förbinder sig också att ersätta och hålla Blissum skadeslös från och emot alla krav och utgifter, inklusive advokatkostnader, som uppstår i samband med användning av tjänsten.

Ansvarsbegränsning
Blissum avsäger sig allt ansvar för alla typer av skador (direkta eller indirekta) eller förluster orsakat av användandet av tjänsten. Vid tekniska fel, störningar eller underhåll sker ingen återbetalning av eventuella avgifter som erlagts och ingen kompensation utbetalas.

Blissum ansvarar inte under några omständigheter för sjukdom, skador, ej uppnådda resultat eller dylikt i samband med deltagande i kurser eller vid köp av tjänster. Allt deltagande sker under eget ansvar.

I tjänsten tillhandahålls kunskap och verktyg baserade på erfarenhet. Kunden är själv ansvarig för implementering och tjänsten är inte en ersättning för medicinsk hjälp.

Övriga köpvillkor

Reservationer
Blissum reserverar sig för slutförsäljning och eventuella tryckfel samt förbehåller sig rätten att justera priser.

Force Majeure
Blissum är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt detta avtal, om underlåtenheten har sin grund i befriande omständighet enligt nedan och omständigheten förhindrar, försvårar eller försenar fullgörandet. Såsom befriande omständighet skall anses bl a myndighets åtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, brand, översvämning, sabotage, olyckshändelse av större omfattning eller annan typ av naturkatastrof. I force majeure ingår myndighets beslut som påverkar marknad och produkter negativt, t.ex. restriktioner i indikation, varningstexter, försäljningsförbud etc, onormal nedgång i marknaden samt om bolaget utsetts för kriminell aktivitet som påverkar verksamheten.

Lagar och regler
Vid retur eller reklamation gäller Konsumentverkets regler för e-handel samt distansavtalslagen. Vid eventuell tvist kommer Blissum att följa Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer.

Företagsuppgifter:
Blissum
Lenånger 120
 871 93 Härnösand
Orgnr: 7101117880
Momsregnr: SE710111788001

Villkorsändringar

Blissum har rätt att ändra dessa villkor. Innan en villkorsändring träder i kraft meddelas detta via e-postutskick. Priser uppdateras årligen till skälig höjning.

Uppdaterad: 2022-02-22